Begrazing

Begrazing

De inzet van verschillende schaapskuddes dragen bij tot een duurzaam onderhoud van de kwekerij.  Beide kuddes helpen bij natuurlijk landschapsbeheer omdat het maaien met machines tot een minimum wordt beperkt en het spuiten niet meer nodig is.

Op onze kwekerij lopen Drentse Heideschapen voor het begrazen van de grotere weides en opschot. Een oud Nederlands ras dat zich kenmerkt door hun elegantie. Samen met vrijwilligers en honden lopen ze regelmatig over de kwekerij.

Verder hebben wij Shropshires lopen.  Dit is het enige ras is dat geen boombast eet. Tevens een ras dat bijna niet in Nederland voorkomt en het extra bijzonder maakt dat ze bij ons op de kwekerij lopen.  Ze worden doorgaans ingezet tussen de dennenbomen, bij Tonsel grazen ze tussen alle bomen. Een ras dat erg vriendelijk en nieuwsgierig is.

Onze schapen worden ook projectmatig ingezet. Voor meer informatie kunt u gebruik maken van ons contactformulier of even bellen.