Garantie voorwaarden

Garantie voorwaarden

Garantie: 

1.1 Bomen, heesters en planten hebben behoefte aan voeding en water. Voor de juiste verzorging zie ons plantadvies. Het plantadvies is onderdeel van dit garantie        bewijs. 

1.2 Voor her groei garantie voor bomen en planten uit pot geldt een uitloopgarantie in het eerste groeiseizoen tot 21 juni. 

1.3 Iedere boom en struik die uit de volle grond komt heeft ook her groeigarantie. De boom/struik moet voor 21 juni van het aanplantjaar blad hebben. 

1.4 Het recht op garantie vervalt bij:

  • Vorstschade, droogteschade, overstromingen, stormen en overige extreme weersomstandigheden. Aantastingen door schimmels, ziekten, plaagdieren, vandalisme en natuurrampen. Tevens vervalt de garantie bij het ophogen, afsluiten, verdichten en/of bestraten van de bodem direct rondom de boom/plant.
  • Bomen en planten die te diep geplant zijn.
  • Bomen geplaats in verhardingen zonder de vereiste standplaatsaanpassingen te hebben uitgevoerd (bomenzand, beluchting systeem) Onjuiste toepassing van bomen en planten. Bijvoorbeeld een zon minnende plant onder een boom, planten voor zure grond toepassen in kalkrijke grond, enz. De koper kan geen beroep doen op de garantie bij verkleuring van bloem en/of blad.
  • Alle overige omstandigheden en/of factoren welke buiten de invloedsfeer vallen van Tonsel Boomkwekerijen en Tonsel Groencentrum.
 
1.5 Indien u aanspraak wil maken op uw garantie dan dient u voor 21 juni per mail (info@tonsel.nl) contact met ons op te nemen. Voorzie uw mail van een foto van        de producten en een kopie van de aankoop bon of factuur/offerte. Alleen volledige claims worden in behandeling genomen. Bij toekenning van de claim heeft          de koper recht op een nieuwe plant mits voorradig of een vergelijkbaar alternatief met dezelfde waarde, welke in het volgende plantseizoen (najaar) afgehaald          kan worden bij Groencentrum Tonsel te Dronten. Aanplant- en bezorgkosten vallen altijd buiten de garantie.